Jedlová


POPIS STANICE

JEDLOVÁ

     Tato stanice je plně mechanická, má 6 kolejí u každé koleje je umístěno návěstidlo a nechybí zde ani uzávěra koleje a ranžírky pro posun. Vjezdová návěstidla jsou firmy Viesman stejně jako ranžíry pro posun a odjezdová od tuzemské firmy, které jsem osadil miniaturní žárovičkou a barevnými filtry aby v noci svítila. Celá stanice se ovládá třemi regulátory a to vždy po dvou kolejích v příslušném směru. Najdeme zde také vlečku na stáčení pohonných hmot, skladiště, zauhlovací kolej, popelovou jámu s vodním jeřábem a jednomístnou výtopnu. Také zde provádí nakládku dřevařské závody, které mají nedaleko nádraží pilu. Co se týče zabezpečení, tak je tato stanice závislá na lidském faktoru. Obsazené koleje nejsou signalizovány, výpravčí se musí přesvědčovat o volnosti kolejí, klidně se mu může stát že vjede na obsazenou kolej, jízda přes oba kříže je možná pouze ve stejném směru, současný vjezd na stejnou skupinu je blokován, dokud jeden vlak nezastaví. Stavění cesty se provádí prosvětlenými tlačítky v reliéfu panelu na příslušnou kolej a poté se druhým(zeleným) tlačítkem obsluhuje vjezdové či odjezdové návěstidlo na volno. Po navolení cesty již nelze ovládat tlačítka dokud se cesta nerozpadne jízdou vlaku a nebo pokud použijeme tl. rozpadu cesty.

     Každé mech. návěstidlo je vybaveno zpožďovačem, aby rameno nespadlo ihned po projetí vlaku. Po najetí lokomotivy, která je opatřena magnetem na jazýčkový kontakt se aktivuje časový obvod a toto návěstidlo spadne až po nastavené prodlevě. K vjezdovým návěstidlům a předvěstem vedou také drátovody i s kompenzátory. Jednotlivými držáky je protažen ocelový drát a na koncích je napnut. Kolem stavědel jsou imitovány drátovodné žlaby i s poklopy na mazání kladek. Ve stanici je umístěno 10 rozpojovačů a lze je ovládat buď přímo z ovládacího panelu otočným přepínačem, nebo pomocí dálkového infra ovladače, který drží v ruce posunovač místo ráhna. Pomocí třech vypínačů se stanice přepíná z režimu jízdy na posun 1. a 3. kolej, 2.a 4.kolej a 6. a 8. kolej. Pokud jsou zapnuty všechny vypínače je posun veden v obvodu celé stanice a nelze postavit žádné vjezdové návěstidlo.

     Vydáme-li se ze stanice kolem st. 2 z kopce dolů tunelem, čeká nás trať 14 m dlouhá řízená autoblokem, která končí ve skrytém nádraží. Z Jedlové na opačnou stranu kolem St. 1 pojedeme zalesněnou krajinou kolem mechanických závor a tímto mezistaničním úsekem dojedeme do stanice s názvem KARLOVICE.


zpět