Karlovice


POPIS STANICE

KARLOVICE

     Její obsluha modeluje skutečné „reléové zabezpečovací zařízení“, které zajišťuje 250 ks relé. Vždyť z 85 nakreslených elektroinstalačních plánů pro celé kolejiště je jich pro tuto stanici určeno plných 42. Ovládací panel je připojen pěti 80-ti pólovými svorkovnicemi. Stanice je osazena světelnými návěstidly (LED) a jsou ruského typu s dlouhým kšiltem a oválným štítem. V celé stanici je umístěno 30 ks návěstidel z toho 18 je jich pětisvětelných a 12 ks seřaďovacích (modrá/bílá). Jsou zde možné současné vjezdy a odjezdy na stejnou skupinu kolejí, jízdy křížem, na přivolávačku (každé návěstidlo má bílou diodu). Obsazení kolejí je signalizováno na panelu a je-li kolej obsazená, tak na tuto nelze postavit (kromě přivolávačky, nebo posunu). Je zde možnost pomocí otočného přepínače na panelu tyto koleje manuelně obsadit či uvolnit. Stanice je řízená třemi regulátory, jeden pro lichou skupinu, druhý pro sudou skupinu a třetí je určen pro posun. Na celém kolejišti jsou úseky u návěstidel osazeny elektronikou, aby se zajistilo pomalé zastavení a pozvolný rozjezd vlaku. Také je u každé výhybky model přestavníku s výměnovým tělesem a u izolovaných úseků nechybí ani tlumivky a ohřev výměn. V této stanici také najdeme točnu s rotundou pro tři stání a dalšími čtyřmi kolejemi,dále skladiště s rampou a pronajatým místem pro vykládku uhlí. Je zde i výtažná kolej pro posun a vlečka traťovky.Stanice má sedm kolejí a je zde umístěno 16 rozpojovačů, ovládaných jak z panelu otočným přepínačem, tak i dálkovým IR ovládáním. I v této stanici je možná předvolba pro průjezd po rovných kolejích na jízdu autobloku. Návěstidla zde staví vlak za sebou. Po navolení posunu vypínačem 3.5 a 7 kolej můžeme klidně po 1 koleji projíždět či navolit autoblok a na ostatních kolejích přitom posunovat do výtahu. Pokud navolíme posun sudá, nebo lichá můžeme posunovat po celé stanici, vjezd nelze postavit a pokud máme mnoho vozů navolíme si posun za označník (samozřejmě pouze do správného směru) a můžeme jet až…

     Stavění cesty se provádí (pokud nejedeme křížem) pouze jedním tlačítkem pro vjezd a dvěmi pro odjezd, přitom to druhé uvádí vlak do pohybu-odjezd ze stanice na pokyn výpravčího. Druhé tlačítko je z důvodu aby vlak ihned nevyrazil s postavením návěsti dovolující jízdu. Při jízdě křížem volíme variantním tlačítkem nejdříve předvolbu kříže a poté již tlačítkem z které koleje a nebo na kterou kolej chceme jet provádíme celé postavení vlakové cesty. Veškerá tlačítka na panelech jsou prosvětlená diodami a tak při stavění cesty tlačítka blikají jako že se staví cesta, po chvilce se prosvítí trvale-vlaková cesta je uzavřena(žádné tl. již nelze ovládat) a rozsvítí se zelená led pro vjezd či odjezd vlaku. Po projetí vlaku se sepne časový rozpad cesty a po chvilce se zruší závěr výměn a diody v tlačítkách zhasnou-možno provádět další volení cesty. Pokud navolíme nesprávnou vlakovou cestu použijeme časový soubor - tlačítko rozpadu cesty. Také lze navolit jízdu na přivolávačku, kdy na nás efektně mrká bílá dioda. Při posunu jsem měl dilema a to když jsem najížděl se zálohou na zátěž, kde stála vlaková lokomotiva, tak při jízdě opačným směrem tato za mnou couvala. Umístil jsem tedy do reliéfu pro každou kolej jeden páčkový třípolohový přepínač a u každého úseku u návěstidel použil relé Lun, které odpojuje napětí do izolovaného úseku v závislosti na poloze přepínače. Nyní mohu mít klidně na jedné koleji dvě lokomotivy aniž by byly na sobě trakčně závislé.


zpět