Spínací obvod


SPÍNACÍ OBVOD

     Další návod, který vám představím je zapojení spínacího kontaktu pomocí jazýčkového relé a magnetu. Jazýček je umístěn v koleji, buď na pražcích a nebo mezi nimi a magnet je přilepen na podvozku lokomotivy. Tímto ovládám veškerá návěstidla, závory, výhybky, obsazení kolejí apod.


     Po najetí lokomotivy nad jazýček se tento sepne dvakrát (pokud nedáte jazýček kolmo ke koleji) a tak i relé dvakrát cvakne a proto jsem vymyslel zapojení, které jednak chrání jazýček před opotřebením, jelikož spínací prvek je zde tranzistor a dále mi obvod zajistí, že dojde pouze k jednomu sepnutí a relé tak necvaká dvakrát.     Zapojení je velice jednoduché, levné a hlavně splní svůj účel a bylo snad mým prvním obvodem na kolejišti. Použil jsem ho u všech jazýčkových relé a ještě jsem nemusel ani jeden kontakt měnit a tak toto zapojení mohu vřele doporučit těm, kteří používají k ovládání zařízení magnetů.

     Obvod funguje na stejnosměrné napětí 15-35V.

      Radek Wimmer


zpět